Offline Exhibition Venue:

Room101&102, Teaching Building 1, UIC Campus

2000 Jintong Road,Tangjiawan,Zhuhai,Guangdong, P.R.China